הפקולטה הישראלית

הפקולטה הישראלית

הפקולטה הישראלית לתרגילי מוח ® Brain Gym היא הגוף הישראלי הבלעדי, המהווה שלוחה של הפקולטה הבינלאומית לתרגילי מוח הנמצאת בוונטורה שבקליפורניה, ארצות הברית. חברי הפקולטה הישראלית והנציגים של הקרן לקינסיולוגיה חינוכית הבינלאומית של דר’ פול דניסון הם:
זאב בולגר, ג’נט פרימוסט, כרמלה בולגר

המטרה העיקרית של הפקולטה היא בנייה הדרגתית של צוות מדריכים שיעבדו בשיתוף פעולה למטרה משותפת להפיץ את תרגילי מוח ® Brain Gym בארץ כשיטה חינוכית ייחודית. למטרה זו הפקולטה מנחה ומסמיכה מדריכים, שומרת על איכות הלימודים ועל ייחודיות ה-® Brain Gym. צוות המדריכים פועל כיחידה עצמאית, נאמנה לדר’ פול וגייל דניסון ולפקולטה הבינלאומית, אך לא תלויה.
הפקולטה מצליחה כגוף מאוחד ובין היתר פועלת בעדכון ופיתוח, תקשורת והתאמת הדרישות וההצעות הבינלאומיות לצרכים שלנו בארץ.

בין תחומי הפעילות של פקולטה הישראלית: 

 • פיתוח חומרים מקוריים וסדנאות חדשות
 • הוראת מסלולי לימוד והסמכות להדרכה
 • אחריות על איכות ההדרכה ותוכנית הלימודים בישראל
 • כנסים, השתלמויות ועדכונים שוטפים למדריכים
 • פרסום רשימת מדריכים מוסמכים מעודכנים להדרכת תרגילי מוח ברמות השונות
 • הנפקה וחידוש תעודות מדריך מוסמך לתרגילי מוח ® Brain Gym
 • הפקה ותרגום חומרים וספרי לימוד
 • ייצוג וקשרים עם מוסדות וארגונים שונים

פרטי התקשרות עם חברי הפקולטה:

 • זאב וכרמלה בולגר, רמת-גן.
 • 03-6732106
 • zeevbol@netvision.net.il
 • ג'נט פרימוסט, קיבוץ כפר הנשיא.
 • 04-6914568
 • jntt@kfar-hanassi.org.il