מסלול הלימודים להדרכה

מסלול הלימודים להדרכה

מסלול הלימודים העדכני להדרכה*

סדנאות למתחילים

סדנאות לממשיכים

סדנאות למתקדמים

נושאים מרכזיים
נושאים מרכזיים
נושאים מרכזיים
סדנאות קיימות למתחילים
סדנאות קיימות לממשיכים
סדנאות קיימות למתקדמים

מסלול לימודים שנתי ייחודי לשנת 2008

*עובדי הוראה המעוניינים בגמול השתלמות יפנו למפקח/ת בבקשה אישית